Latest Post

ผู้ปกครองหวั่นวิตก อัดวิชาการหนัก ส่งผลเสียรุนแรงจริงหรือ? นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานพิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน เรื่องรามเกียรติ์ “ชุดหนุมานชาญกำแหง” แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานพิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน เรื่องรามเกียรติ์ “ชุดหนุมานชาญกำแหง” แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

นครศรีธรรมราช-เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป เก่ง กล้า ท้าโชว์ ครั้งที่ 4 ( Nakhonsi City Contest )

หลักสูตร สสสส.12 สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีสาธารณะเสวนา“สันติภาพเชิงสร้างสรรค์ สัมพันธภาพใหม่ ที่ยั่งยืน”หนุนวิชาการสู่การปฏิบัติจริง

“สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม” เปิดโครงการสร้างจิตอาสาสื่อ เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในชุมชน

88 pacific ตู้MDB 3วันตู้แขวน งานด่วนเราตัวจริง!

You Missed