ฉะเชิงเทรา​-โรงพยาบาลพุทธโสธรจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลและสร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา​-โรงพยาบา

Read more

จ.ตาก – รมช.กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เปิดคลินิกกัญชา ที่ รพ.แม่สอดพร้อมมอบนโยบายพัฒนาและยกระดับความรู้ อสม.ให้เป็นหมอประจำบ้าน

จ.ตาก – รมช.กระทรวงส

Read more