อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดโครงการพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเ

Read more

ฉะเชิงเทรา-อบจ.ฉะเชิงเทรามอบเงินอุดหนุนการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 3.5 ล้าน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษออนไลน์

ฉะเชิงเทรา-อบจ.ฉะเชิ

Read more