สมาคมชาวสงขลามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลใน จ.สงขลา

สมาคมชาวสงขลามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลใน จ.สงขลา

 

เมื่อวันพุธที่22เม.ย.63ที่ผ่านมา สมาคมชาวสงขลา กทม. และสมาคมชาวสงขลามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลใน จ.สงขลารพ.สิงหนคร รพ. สทิงพระรพ.ระโนด โดยนายวิชัย โภชนกิจ นายกสมาคม มอบหมายให้นาย ศุภกิจ ยอดแก้ว ดร.ปัญญา พุทธสุภะ คณะกรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทน ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ โดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกสมาคม และตัวแทนคณะกรรมการจัดงานชุมนุมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ นายปรีชัย มาละวรรณโณร่วมมอบข้าวสาร เพื่อจัดตั้งโรงทานและแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยโรคโควิด 19 จำนวน 6วัดในจังหวัดสงขลา มูลค่า 200,000 บาท