สระบุรี-จดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนในอากาศของจังหวัดสระบุรีและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดทำหน้ากากอนามัยถวายแด่พระภิกษุสามเณรในจังหวัดสระบุรี

สระบุรี-จดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนในอากาศของจังหวัดสระบุรีและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดทำหน้ากากอนามัยถวายแด่พระภิกษุสามเณรในจังหวัดสระบุรี

 


วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563​ ณ ห้องประชุม​เรือนจำจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีลงนามทำข้อตกลงเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนในอากาศของจังหวัดสระบุรี และประกอบกับขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ซึ่งมาตราการที่สำคัญประการหนึ่งคือ การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอ หรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย
โดยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี ถวายหน้ากากอนามัยชุดแรก จำนวน 1,000 ชิ้น แด่ พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา ผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

/ดำรงค์ ชื่นจินดา   รายงาน