ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #ด่านศุลกากรมุกดาหาร มอบ MASK 25 ,000ชิ้น ให้ ศูนย์รับบริจาคฯ สู้(COVID-19) เพื่อนำไปแจกจ่าย (ชมคลิป)

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #ด่านศุลกากรมุกดาหาร มอบ MASK 25 ,000ชิ้น ให้ ศูนย์รับบริจาคฯ สู้(COVID-19) เพื่อนำไปแจกจ่าย

 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร ที่ห้องประชุมทานตะวัน 241 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พร้อมกับ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ยังได้เป็นตัวแทนศูนย์รับบริจาคเงินและวัสดุสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือศูนย์รับบริจาคฯ (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร รับมอบหน้ากากอนามัย จาก นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายด่านศุลกากรมุกดาหารและคณะ จำนวน 25,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานติดต่อใกล้ชิดกับประชาชนและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่ไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากสินค้าในตลาดขาดแคลน

ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและวัสดุสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรับบริจาคหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องเทอร์โมสแกน ผ้าหรืออุปกรณ์ตัดเย็บหน้ากากอนามัย โดยให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร เป็นศูนย์รับบริจาคฯ ซึ่งสามารถติดต่อขอบริจาคหรือให้การสนับสนุนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) หมายเลขโทรศัพท์ 0 4261 4777 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ว่าที่ ร.ต.ล้ำ ปลูกเพชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 06 2549 4466


*******************************************
เดวิท โชคชัย มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777