ฉะเชิงเทรา-เรือนจำกลางฉะเชิงเทราร่วมป้องกันไวรัสโควิด -19 จำหน่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้า ราคา 5 บาทแก่ญาติผู้ต้องขังและคัดกรองก่อนเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขัง (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา-เรือนจำกลางฉะเชิงเทราร่วมป้องกันไวรัสโควิด -19 จำหน่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้า ราคา 5 บาทแก่ญาติผู้ต้องขังและคัดกรองก่อนเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขัง

 

 

วันนี้ ( 12 มี.ค.63) ที่ลานเยี่ยมญาติ ด้านหน้าเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา นายธีระรักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา นำเจ้าหน้าที่เรือนนำกลางฉะเชิงเทรา จำหน่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในราคาถูก (ราคา 5 บาท) ซื้อได้คนละ 1 ชิ้น ให้แก่ญาติผู้ต้องขัง โดยให้ใส่เมื่อเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขัง ตามนโนบายของกรมราชภัณฑ์และกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการให้ผู้ต้องขังในเรือนจำผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า เนื่องจากตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดแคลนและมีราคาสูง

โดยอำนวยความสะดวกให้แก่แก่ญาติผู้ต้องขังเพื่อใส่ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขัง นอกจากนี้เรือนจำกลางฉะเชิงเทราได้ทำการตรวจคัดกรองญาติผู้ต้องขังก่อนเข้าเยี่ยม โดยต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5°C แต่ถ้าพบว่าใครมีไข้สูง งดให้เข้าเยี่ยมทันที ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย พร้อมนำแอลกอฮอล์เจลล้างมือบริการญาติผู้ต้องขังก่อนเข้าเยี่ยมเพื่อฆ่าเชื้อโรค อีกทั้งจัดทำความสะอาดโทรศัพท์หลังใช้พูดคุยกับผู้ต้องขังทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วย


********************