กระบี่-คนไทยหัวใจฟู จัดกิจกรรมโครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร ให้แก่นักเรียนในพื้นที่ (ชมคลิป)

กระบี่-คนไทยหัวใจฟู จัดกิจกรรมโครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร ให้แก่นักเรียนในพื้นที่

 

 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 09:00 ห้องประชุมดนตรีไทย รร.คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมี นายกิตติ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ยอดทอง รอง ผกก.สภ คลองท่อม นายมโนธรรม ใจหาญ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับ กลุ่มคนไทยหัวใจฟูจัดกิจกรรมโครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร ขึ้น โดยมีนักเรียนและกลุ่มมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน


ซึ่งปัจจุบันเด็กและเยาวชนจำนวนมากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานศึกษาด้วยตนเอง ในรูปแบบต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนด้วยกันทั้งสิ้น และที่มีความนิยมมากและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุสูง คือการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ไปยังสถานศึกษาซึ่งบางคนมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ และทำให้ขาดประสบการณ์และทักษะในการขับขี่ประมาทชอบความเสี่ยงชอบขับรถเร็วคึกคะนองด้วยความไวไม่เคารพกฎจราจร และขาดจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุในเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยกำลังศึกษามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ขับขี่ในช่วงอายุอื่นๆ


ทางสมาชิกกลุ่มคนไทยหัวใจฟูเล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน โดยได้รับการร่วมมือจากกลุ่มงานจราจร สภ.อำเภอคลองท่อม เป็นวิทยากรในการบรรยาย ปลูกฝังเยาวชนไทยใส่ใจวินัยจราจร โดยได้เน้นย้ำในเรื่องของการสวมหมวกกันน็อคนิรภัย และการเคารพกฎจราจร โดยวิทยากรได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมและได้แบ่งกลุ่มกันเพื่อเสนอความคิดเห็น แสดงออกถึงความคิดเห็นต่างๆในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแผ่ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโรงเรียนเพื่อกระจายความรู้เรื่องกฎระเบียบวินัยจราจรและการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด 19 โดยการให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันการล้างมือการใช้หน้ากากอนามัยและการหลีกเลี่ยง การใช้ชีวิตประจำวันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ทาง พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ยอดทอง รอง ผกก.สภ คลองท่อม ได้มอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย เพื่อที่จะเป็นสื่อแทนสัญลักษณ์และตระหนักถึงอุปกรณ์นิรภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอีกด้วย

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน