อ่างทอง – อบจ.อ่างทองเดินหน้าผลิตหน้ากากอนามัย แจกจ่ายประชาชนทั้ง 7 อำเภอ 42,000 ชิ้น (ชมคลิป)

อ่างทอง – อบจ.อ่างทองเดินหน้าผลิตหน้ากากอนามัย แจกจ่ายประชาชนทั้ง 7 อำเภอ 42,000 ชิ้น

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขวาง หมู่ 11 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุรเชษฐ์ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง นายกเทศมนตรี ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ดูการผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง 7 อำเภอๆ 6,000 ชิ้น


นายสุรเชษฐ์ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองทั้ง 64 แห่ง เร่งผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้อง ซึ่งวันนี้ทางผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ได้มาดูการดำเนินงานในการผลิตของหมู่ที่ 11 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง ซึ่งตรงนี้จะเป็นการตัดผ้าแบบเพื่อกระจายไปให้กลุ่มเย็บผ้าในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดอ่างทองได้ช่วยกันเย็บและจะมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทั้ง 7 อำเภอได้ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 นี้


นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัยในครั้งนี้เป็น เป็นความร่วมมือร่วมใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้เริ่มโครงการและขยายงานไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการสนองนโยบายของทางรัฐบาล และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เป็นอย่างดี


นอกจากนี้ตนเองยังได้สั่งการให้ทางสาธารณสุข และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ให้เป็นหูเป็นตาให้ทางจังหวัด และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และให้ฟังการแถลงข่าวจากทางกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างแท้จริงต่อไป.


สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364