พัทลุง-กรมพลศึกษาจับมือกรมราชทัณฑ์จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำนันทนาการในเรือนจำและทัณฑสถาน

พัทลุง-กรมพลศึกษาจับมือกรมราชทัณฑ์จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำนันทนาการในเรือนจำและทัณฑสถาน

 

.วันนี้(ที่ 8) ที่เรือนจำกลางพัทลุง อ.เมืองพัทลุง ดร.สันติ ป่าหวย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการบรมเชิงปฏิบัติ “ การพัฒนาศักยภาพผู้นำนันทนาการในเรือนจำและทัณฑสถาน “ ซึ่งกรมพลศึกษา และเรือนจำกลางพัทลุง ได้ร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2563 ณ เรือนจำกลางพัทลุง โดยมีผู้ต้องขังในเรือนจำกลางพัทลุงเข้ารวมกิจกรรม จำนวน 200 คน ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีนโยบายการดำเนินการบริหารจัดการ การส่งเสริมและพัฒนาด้านนันทนาการ การพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา สุขภาพ กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในทุกพื้นที่ ทุกกลุ่ม ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


นอกจากนั้นยังได้มอบหมายให้กรมพลศึกษา โดยสำนักนันทนาการ ได้ให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย กลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาส รวมถึงบุคคลบางกลุ่มที่มีข้อจำกัดในการพัฒนาผู้นำนันทนาการ ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีของกลุ่มผู้ต้องขังที่จะได้นำความรู้ประสบการณ์ โดยเฉพาะศาสตร์แห่งนันทนาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นต่อไป สำหรับการพัฒนาศักยภาพผู้นำนันทนาการในวันนี้นั้น เป็นการต่อยอดจากบันทึกความร่วมมือด้านกิจกรรมนันทนาการสำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังในเรือนจำ ทัณฑสถาน ระหว่างกรมพลศึกษาและกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 โดยมีพื้นที่นำร่องการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร น่าน และจังหวัดพัทลุง ซึ่งหลังจากนี้ทางกรมพลศึกษาและกรมราชทัณฑ์จะได้ขยายการดำเนินงานไปยังจังหวัดต่างๆในโอกาสต่อไป