สุโขทัย-ขนส่งสุโขทัยจัดพิธีปลุกเสกทะเบียนรถสวย เลขมงคล การเงินบริบูรณ์ เพิ่มพูนบารมีอย่างคึกคัก (ชมคลิป)

สุโขทัย-ขนส่งสุโขทัยจัดพิธีปลุกเสกทะเบียนรถสวย เลขมงคล การเงินบริบูรณ์ เพิ่มพูนบารมีอย่างคึกคัก

 

 

วันนี้ (7 มีค.63)สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ที่ห้องประชุม สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีทำบุญและพิธีปลุกเสกเลขทะเบียนรถสวย สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รถกระบะ) หมวดอักษร“บม” (การเงินบริบูรณ์ เพิ่มพูนบารมี) ครั้งที่ 3 ของจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนสำหรับใช้ในกิจการความปลอดภัยทางถนน


นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์ ขนส่งจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางวิภาวี มะณี หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ พร้อมบุคลากรสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย และผู้ร่วมประมูลเลขทะเบียนรถสวยในวันนี้ โดยมีพระสุขวโรทัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ประธานนั่งปกปลุกเสกในพิธี และทำพิธีเจิมป้าเลขทะเบียนรถสวย เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่ประมูลได้ไปใช้ในชีวิต และครอบครัว


นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์ ขนส่งจังหวัดสุโขทัย การประมูลหมายเลขทะเบียนฯ ในครั้งนี้ ใช้วิธีการประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันนี้ 7 มีนาคม 2563 โดยเริ่มปิดระบบในวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. เงินที่ได้จากการประมูลจะนำเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยได้ยอดในการประมูลทั้งสิ้น 1,530,631 บาท ใน301หมายเลข เลขที่ราคาสูงสุดที่ 39,007 ทะเบียนหมายเลข 5555

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย