แม่ฮ่องสอน-ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียงออกรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์เลี้ยงและจรจัด 4800 ตัว ต้องปลอดภัยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

แม่ฮ่องสอน-ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียงออกรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์เลี้ยงและจรจัด 4800 ตัว ต้องปลอดภัยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

 

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประชาชนในพื้นที่ได้นำสุนัขแมวมาทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย สำนักงานปศุสัตว์แม่สะเรียง ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดย เปิดให้บริการประชาชนถึงพื้นที่

ซึ่งในช่วงฤดูร้อนของทุกปี จะพบสุนัขและแมวป่วยด้วยโรคพิษสุนัขจำนวนมาก นอกจากการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า แล้ว เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง ได้เปิดให้บริการการผ่าตัดทำหมันสุนัข และ แมว ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยจัดแผนการปฏิบัติงาน โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ห้วงวันที่ 6 – 24 มีนาคม 2563 ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เทศบาลเมืองยวมใต้ ตำบลแม่ยวม และ ตำบลบ้านกาศ


นายรังสิทธิ์ ศิริคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอแม่สะเรียงมียอดสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ประมาณ 4700 ตัว และ มีสุนัข แมว จรจัดที่ถูกนำมาปล่อยไว้วัดหรือตามโรงเรียน ประมาณ 100 ตัว รวมสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดที่ต้องควบคุมให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4800 ตัว ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของอำเภอแม่สะเรียงครอบคลุมทุกพื้นที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401