นราธิวาส-ด่านสุไหงโก-ลก ตรวจเข้มหลัง มาเลย์ พบผู้ติดเชื้อโควิท 19

นราธิวาส-ด่านสุไหงโก-ลก ตรวจเข้มหลัง มาเลย์ พบผู้ติดเชื้อโควิท 19

 

ด่านชายแดนสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ติดกับปาเซมัส รัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย มีแม่น้ำสุไหงโก-ลก กั้นเขตแดนไทย-มาเลเซีย พ.ต.อ.ศุภชาติ เวชพร ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส (ผกก.ตม.จว.นราธิวาส) มอบหมายให้ ว่าที่พ.ต.ต.ก่อกฤษฏิ์ ชัยชาญ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส (สว.ตม.จว.นราธิวาส)บูรณาการร่วมกับ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมพาหะนำโรค ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สุไหงโก-ลก

ร่วมกับ จนท.ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก ใช้เครื่องแฮนเฮลเทอร์โมมิเตอร์(Handheld Thermometer) คัดกรองคนที่เดินทางเข้าไทย ตรวจคัดกรองผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่อาจจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางจากพื้นที่ที่เป็นแหล่งเกิดโรคมาท่องเที่ยวซึ่งโรคนี้สามารถกระจายต่อคนถึงคนได้ โดยจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นจังหวัดติดแนวชายแดนประเทศมาเลเซีย ได้ทำหน้าที่คัดกรองผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว หรือเยี่ยมญาติ ตลอดจนเข้ามาทำธุรกิจในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง


ว่าที่พ.ต.ต.ก่อกฤษฏิ์ ชัยชาญ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส (สว.ตม.จว.นราธิวาส)เปิดเผยว่า ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสุไหงโก-ลก ได้ทำการคัดกรองเข้มงวดผู้เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ได้รับนโยบายจากกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับตรวจเข้ม และคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดนราธิวาส

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส