แม่ฮ่องสอน-โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จับมือ อสม. นักเรียน ฝุดกิจกรรม“DIY แมส เพื่อคนแม่ลาน้อย เพื่อคนไข้ของเรา” แจกจ่ายประชาชน ฟรี

แม่ฮ่องสอน-โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จับมือ อสม. นักเรียน ฝุดกิจกรรม“DIY แมส เพื่อคนแม่ลาน้อย เพื่อคนไข้ของเรา” แจกจ่ายประชาชน ฟรี

 


ภายหลังจากที่เกิดสถานการณ์ขาดแคลนหน้ากากอนามัยในหลายพื้นที่ เนื่องจากไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ ขณะที่หน้ากากอนามัยในสต๊อกของโรงพยาบาลก็เริ่มเหลือน้อย ทำให้ในบางโรงพยาบาลต้องใช้อย่างประหยัด จากเดิมที่ใช้เช้าถึงเที่ยงก็ต้องใช้เช้าถึงเย็น และไม่มีหน้ากากแจกแก่ผู้ป่วยที่เดินทางมารับการรักษา หรือ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการใช้ จึงเป็นที่มาชของโครงการ DIY แมส ของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย “เพื่อชาวแม่ลาน้อยและ คนไข้ของเรา”


ณ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน พญ.พิมพ์มาดา สมภิพงษ์ แพทย์โรงพยาบาลแม่ลาน้อย เปิดเผยว่า ในห้วงเกิดปัญหาหมอกควันและการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลทำให้หน้ากากอนามัยที่ใช้ในโรงพยาบาลขาดแคลน และ ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ผู้มารับบริการ ตระหนักถึงการรักษาสุขภาพและมีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มกันเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลแม่ลาน้อย ร่วมกับ อสม.แม่ลาน้อย นักเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ตัดเย็บหน้ากากอนามัย ไว้ เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลกรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่


สำหรับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ ในห้วง 1 อาทิตย์ที่ผ่านมาค่า PM 2.5 สูง ดูจากยอดผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มโรคถุงลมโป่งพองจะมีสภาวะติดเชื้อซ้ำซ้อน หรือ กลุ่มผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่ต้อง นอนโรงพยาบาลจากเดิม 30-40 % ปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นกว่า 80% จากสภาพอากาศปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสนับสนุนวัสดุอุปรณ์ในการทำหน้ากากอนามัย สามารถติดต่อตรงได้ที่ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 053-689060 หรือ เพจ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ได้ตลอดเวลา


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401