“….บก.ตม.1 ติวเข้มรับมือ COVID-19 ในการบริการวีซ่าขออยู่ต่อ ทั้งคนต่างชาติ คนไทย ที่มารับบริการ ตลอดจนตำรวจ ตม.ที่ให้รับบริการ ไม่ให้เจ้าวายร้ายไวรัส มาล่วงเกินได้……”

“….บก.ตม.1 ติวเข้มรับมือ COVID-19 ในการบริการวีซ่าขออยู่ต่อ ทั้งคนต่างชาติ คนไทย ที่มารับบริการ ตลอดจนตำรวจ ตม.ที่ให้รับบริการ ไม่ให้เจ้าวายร้ายไวรัส มาล่วงเกินได้……”

 


วันนี้ 5 มี.ค.63 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว บก.ตม.1 พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ เปิดเผยว่า เมื่อ วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 บก.ตม.1 ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 โดยมี นายชาติวุฒิ ธนบัตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เป็นผู้บรรยาย ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.1 โดยผู้บรรยายได้อธิบายถึงการติดต่อของโรค และเน้นให้ทุกคนให้ความสำคัญในการดูแลสุขอนามัยของตนเองเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อ

โดยแนะนำวิธีการใช้หน้ากากอนามัย การล้างมือที่ถูกวิธี การทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ รอบตัว และให้สร้างภูมิคุ้มกันโดยรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ จากการอบรมดังกล่าว บก.ตม.1 โดย พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 ได้กำชับข้าราชการตำรวจในสังกัดให้ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัด เพื่อมุ่งเสริมสร้างสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงาน และเนื่องจากมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก บก.ตม. 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ โดยภายในจุดรับบริการ


ได้จัดเตรียมเจลทำความสะอาดมือไว้ให้ประจำทุกจุด และขอแจ้งให้ผู้มารับบริการที่อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ทราบว่า บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลอาคาร ได้ตั้งจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการทุกคนด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ทางด้าน พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 / โฆษก บก.ตม.1 พ.ต.อ.ญาณิภัทร์ อุบลจินดา รองโฆษก บก.ตม.1 พ.ต.อ.ปทุมรัตน์ ชุติมาวิทยาคม รอง โฆษก บก.ตม.1 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโครงการกิจกรรมดังกล่าว

เป็นไปตามแนวทางนโยบายสั่งการของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.ปฎิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รอง ผบช.ฯ ปรก.สตม. ที่ต้องการให้ทั้งตำรวจ ตม. และผู้ที่มาติดต่อมีความปลอดภัยและมั่นใจในการใช้บริการไม่ให้มีการติดเชื้อดังกล่าวโดยเด็ดขาด โดยให้สโลแกนว่า เราทั้ง 2 ฝ่ายจะปลอดภัยไปด้วยกัน ภายใต้การดูแลเอาใส่ของเจ้าหน้าที่ราชการของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 1 บริการด้วยหัวใจ ควบคู่กับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทย ทีมงานโฆษก บก.ตม.1 กล่าวทิ้งท้ายในที่สุด