เลื่อนการจัดคอนเสิร์ต เพื่อครู…ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ จากวันที่ 8 มี.ค.63 เป็นวันที่ 27 มิ.ย.63 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เลื่อนการจัดคอนเสิร์ต เพื่อครู…ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ จากวันที่ 8 มี.ค.63 เป็นวันที่ 27 มิ.ย.63 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

 

ตามที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง กำหนดจัดคอนเสิร์ต เพื่อครู…ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 รอบ 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ในการจัดคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้มอบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้สองครูเพลงศิลปินแห่งชาติ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในขณะนี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการผู้จัดงานทราบดีว่าผู้ชม ศิลปิน นักร้อง นักดนตรีและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ต่างรอคอยการจัดคอนเสิร์ต เพื่อครู…ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ ในครั้งนี้ แต่เนื่องด้วยความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้ชม และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนั้นมีความสำคัญสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการจัดงานตระหนักถึงความปลอดภัยในด้านสุขภาพของทุกท่านเป็นหลัก จึงมีมติเลื่อนการจัดคอนเสิร์ต เพื่อครู…ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ จากวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ไปเป็นวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 รอบ 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาแห่งการรอคอยนี้ คณะผู้จัดงานจะใช้เวลาอันมีค่าในการจัดเตรียมงานให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อที่ทุกท่านจะได้รับความบันเทิงในบทเพลงอันไพเราะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ จากศิลปินนักร้องที่ชื่นชอบ ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพเพื่อเตรียมพบกับความบันเทิงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพต่อไป

โดยผู้ชมที่มีบัตรคอนเสิร์ตอยู่แล้วนั้น สามารถใช้บัตรใบเดิมในการเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตฯ ได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ท่านที่ยังไม่มีบัตรสามารถซื้อบัตรได้ที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-22225-8757-8 , 0-2623-8148-9และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร.0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 2,000 บาท 1,500 บาท และ 1,000 บาท และ 500 บาท รายได้จากการจัดงานมอบสนับสนุนเป็นค่ารักษาพยาบาลให้สองครูเพลงศิลปินแห่งชาติต่อไป

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน