องคมนตรี ผู้แทนพระองค์มอบรางวัล “เทพทอง ครั้งที่ 20”

องคมนตรี ผู้แทนพระองค์มอบรางวัล “เทพทอง ครั้งที่ 20”

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 20 แก่ผู้แทนองค์กรดีเด่น บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงประจำปี 2562 รวม 82 รางวัล พร้อมมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง และให้สนับสนุนการจัดงาน จำนวน 8 คน ซึ่งสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้น ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี นายบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมฯ, นางผ่องศรี เอี่ยมสนธิ อุปนายก พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมกล่าวรายงานในครั้งนี้

สำหรับงานมอบรางวัลเทพทอง ทางสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรดีเด่น ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรในวงการวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพให้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาการปกครองสิ่งแวดล้อมและความบันเทิงรวมไปถึงบุคคลดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนของชาติและเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรในวงการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความประพฤติ รวมถึงองค์กรที่สนับสนุนการผลิตรายการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งปัจจุบันสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับงานหลายด้าน และบุคลากรมีอยู่เป็นจำนวนมาก ก่อผลดีผลเสียต่อสังคมได้ หากปราศจากความรับผิดชอบและไม่คำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ

โอกาสนี้มีผู้เข้าร่วมรับรางวัลประเภทองค์กรดีเด่น จำนวน 31 รายการ ได้แก่ นายพรชัย ชลวาณิชกุล รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญาสํานักอัยการสูงสุด, ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด (บีบีทีวี) ช่อง 7 เอชดี, นายจักรพันธ์ ลีละมาสวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบีทีวีนิว มีเดีย จํากัด, นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ บริษัท มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด, นายชัชวาล ธิติโรจนะวัฒน์ ผู้อํานวยการ บริษัท เซเว่น สตาร์สตูดิโอ จํากัด , นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ , บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นายสยามประสาท ดูเบ กรรมการผู้จัดการ , บริษัท บราติ อินเตอร์เทรด จำกัด , นายชินนริทธิ์ โชติสุริยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส-แพลนเนต จำกัด ฯลฯ

รางวัลประเภทบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์ จำนวน 27 รายชื่อ ได้แก่ นางจีรนันท์ มะโนแจ่ม นักแสดงเรื่องวิมานมนตรา, นายมิกค์ ทองระย้า นักแสดง , นางสาวเกศรินทร์ น้อยผึ่ง นักแสดง, นายเพ็ชรทาย วงศ์คําเหลา พิธีกรรายการ ซุปเปอร์หม่ำ ช่องเวิร์คพอยท์, นางเบญทราย กียปัจจ์ พิธีกรรายการ ชุมทางดาวทอง ช่อง 7 , นายกิตติ ปักษี นายกสมาคมศิลปินตลก(ประเทศไทย), นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ ผู้จัดและพิธีกรรายการ แฮปปี้ไลฟ์กับคุณหรีด ช่อง 3 , นางสาวปิยณี เทียมอัมพร ผู้ประกาศข่าว รายการข่าวในพระราชสํานัก ช่อง 3, นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้ดําเนินรายการ ชัวร์ก่อนแชร์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท., นายธีระ ธัญญอนันต์ผล บรรณาธิการการบริหารข่าว ผู้ประกาศข่าวรายการ ข่าวเข้มและรายการ คุยข่าวเช้า ช่อง 8, นายอัครพล ทองธราดล ผู้ประกาศข่าวรายการ ข่าวเด่น ช่อง 8, นางสาวรัชตวรรณ โพชนุกูล ผู้ประกาศข่าวรายการ ตะลอนข่าว ช่องไทยรัฐทีวี,

นายเสมา สมบูรณ์ พิธีกร รายการ เกมต่อชีวิต ช่องไทยรัฐทีวี, นายกฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าว รายการ ข่าวภาคค่ำ และรายการสะเก็ดข่าว ช่อง 7, นายจักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ พิธีกร และผู้ดำเนินรายการ ลูกทุ่งไอดอล ช่อง 7, นายบรรจง ชีวมงคลกานต์ ผู้ประกาศข่าว รายการ บรรจงชงข่าว ช่องเวิร์คพอยท์, นางสาวสุชาดา นิ่มนวล ผู้ดําเนินรายการ จับประเด็นข่าวร้อน ช่อง 5, นายเอกรัฐ ตะเคียนนุช ผู้ดําเนนรายการ เอาให้ชัด ช่องวัน , นายพรรษา พฤฒยางกูร ผู้อํานวยการโครงการผลิตรายการ สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ “ชุดพลังแห่งแผ่นดินไทย” , นางสาวสุณิสา สังข์วงค์ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการถ่ายทอดสดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ , นายธนพัชร์ ขุนเทพ โปรดิวเซอร์ ผู้กำกับรายการ หัวหน้าด้านรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยและผู้บรรยายในรายการสารคดีของวิทยุศึกษา เรียนนอกรั่ว ชุดตามรอยพ่อ และชุดการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , นายสุวรรณ บัวโรย ผู้อำนวยการ รายการข่าวชัดประเด็นจริงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 13 สยามไทย ฯลฯ

รางวัลประเภทนักวิทยุดีเด่น จำนวน 16 ราย ได้แก่ นายณรงค์ คิดเห็น นักจัดรายการวิทยุ รายการคาเฟ่เมโลดี้ ทางสถานีวิทยุไทรน้อยเรดิโอ เอฟ เอ็ม 107.50 เมกะเฮิรตซ์, นางสาวอภิณห์พร มงคลศิลาโรจน์ นักจัดรายการวิทยุ คลื่น เอลทีเอ็ม เอฟ เอ็ม 95 ลูกทุ่งมหานคร, นายสามารถ ทองขาว ผู้บริหารค่ายเพลง บิ๊กเลิฟ มิวสิค และบิ๊กเลิฟ เอฟ เอ็ม 88.25 เมกะเฮิรตซ์, นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตาภา ผู้บริหารสถานีวิทยุ กู๊ดไทม์เรดิโอ เอฟ เอ็ม 88.5 เมกะเฮิรตซ์ และประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด, นายจรินทร์ เกตุแดง หัวหน้าวงดนตรีลูกทุ่งย้อนยุค รำวงชาวบ้าน , นายณรงค์ฤทธิ์ อุ้ยน้ำเที่ยง นักจัดรายการวิทยุ รายการลูกทุ่งรักบ้านเกิดทางสถานีวิทยุ เอ เอ็ม 1179 เป็นต้น

เจนกิจ นัดไธสง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทท.รายงาน