ผอ.ประยุทธฯ เพิ่มดีกรีความ wow!! หลากมิติกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ประจำเดือน มี.ค.63 ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม ฟรี!!

ผอ.ประยุทธฯ เพิ่มดีกรีความ wow!! หลากมิติกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ประจำเดือน มี.ค.63 ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม ฟรี!!

 

นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้(สพร.) สำนักงาน กศน. มอบหมายให้ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษมจัดกิจกรรมส่งเสริม“การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเชิงสร้างสรรค์” โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ทันเหตุการณ์สังคมในปัจจุบัน มาบรรยายและจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้การเข้าถึงหนังสืออย่างง่าย

ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน เพื่อส่งเสริมปลูกฝังนิสัยให้รักการอ่านและการเรียนรู้สู่คุณภาพที่ดีในการทำงาน โดยศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษมเปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 18.00 น. นอกจากจะเปิดให้บริการในลักษณะห้องอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ สืบค้นข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังจัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยฯ เพื่อให้ ครู บุคลากร ในกระทรวงศึกษาธิการ และยังเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!! ทุกวันจันทร์ , พุธ เวลา 12.00-13.00 น. และศุกร์ที่ 20 มี.ค.63 เวลา 10.30 – 13.00 น.

สำหรับกิจกรรมเดือนมีนาคม 2563 รอให้ท่านมาสัมผัสความ wow!!…wow!!…หลากหลายมิติ ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ตามวัน/เวลา ดังนี้
.
วันจันทร์ ที่ 2,9,16,23,30 มี.ค.63 เก่งภาษาจีน ไปไหนก็สนุก โดย นางสุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์ ข้าราชการบำนาญ สช. กระทรวงศึกษาธิการ


.
วันพุธ ที่ 4 มี.ค.63 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน “น้ำมันมะรุมเพื่อสุขภาพ” โดย ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 20 ท่านแรกรับน้ำมันมะรุม ฟรี!! ด้วยนะค่ะ
.
วันพุธ ที่ 11 มี.ค.63 “ละครไทย..มายาคติ หรือเสียงสะท้อน” โดย หม่อมหลวงนรานุกูล ชุมพล ผู้จัดละคร/ผู้กำกับละคร บริษัท จักรตรี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด


.
วันพุธ ที่ 18 มี.ค.63 “นวดเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง” โดย หมอบุน ตามจิตเจริญ ประธานชมรมแพทย์แผนไทยร่มไทร
.
วันศุกร์ ที่ 20 มี.ค.63 “การทำพวงกุญแจจากลูกปัด” โดย กศน.เขตพระนคร
.
วันพุธ ที่ 25 มี.ค.63 “ถอดรหัสศาสตร์นักจัดรายการ” โดย นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
.
สถานที่ตั้ง : ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม(อาคารเสมารักษ์ ชั้น 1) เยื้องสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ สอบถาม โทร. 02 282 4412 , 081 567 1286 , 081 381 4120

เจนกิจ นัดไธสง ปชส.สพร. รายงาน