ศรชล. จับกุมเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ มูลค่าของกลางกว่า 3.8 ล้านบาท

ศรชล. จับกุมเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ มูลค่าของกลางกว่า 3.8 ล้านบาท

 


วันนี้ 28 ก.พ.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ในฐานะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวย การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภาค 1) จังหวัดชลบุรี นายไชยทัต นิวาศะบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร และผู้แทนจากกอง บังคับการตำรวจน้ำ

ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเรือบรรทุกน้ำมัน ลักลอบบรรทุกน้ำมันดีเซลเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ปริมาณรวมกว่า 140,000 ลิตร มูลค่าประมาณ 3,800,000 บาทสถานที่ ณ หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ กองสืบสวนและปราบปราม จังหวัดสมุทรปราการ สืบเนื่องจากการลักลอบค้าน้ำมันผิดกฎหมายในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มรุนแรงและเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรง


ในการนี้ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภาค 1 จึงมอบหมายและสั่งการให้ เรือในหมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งลาดตระเวนทางทะเล ให้เตรียมแผนในการป้องกันและปราบปราม พร้อมทั้งติดตามสถาน การณ์ การลักลอบค้าน้ำมันผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่


บูรณาการร่วมกันของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค.1) กรมศุลกากร ตำรวจน้ำ และ ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร ในการปฏิบัติด้านการข่าวและเฝ้าติดตามจนนำไปสู่การสั่งการให้ เรือ ต.112 ซึ่งลาดตระเวนในทะเล พื้นที่จังหวัดสมุทร สาคร ให้ออกปฏิบัติภารกิจ เฝ้าติดตามสถานการณ์ และตรวจพบเรือบรรทุกน้ำมัน ส.พรนาวิน บริเวณปากร่องแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และนำไปสู่การร่วมกันจับกุม เรือ พ.สุดสาคร 4 เพิ่มอีก 1 ลำ
ซึ่งเรือทั้ง 2 ลำ ไม่มีเอกสารหลักฐานผ่านพิธีการทางศุลกากรมาแสดง จึงได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645