ฉะเชิงเทรา-ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ห่วงภัยแล้งนำคณะเข้าตรวจสอบกระบวนการผลิต

ฉะเชิงเทรา-ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ห่วงภัยแล้งนำคณะเข้าตรวจสอบกระบวนการผลิต

 

วันที่ 8 ก.พ. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการพร้อมสื่อมวลชนเข้าตรวจเยี่ยมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปาภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา โดยมี นายบรรจง ศรีสุขผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทราและนางสาวสิรินภา เลาหโกญจนาท ผู้จัดการ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด ร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำและกระบวนการผลิต ซึ่งในปีนี้มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะสูบขึ้มมาผลิตน้ำประปาแต่ติดปัญหาที่น้ำมีความเค็มมากน้ำจืดมีไม่เพียงพอต่อการเจือจางบางช่วงเวลาอาจจะต้องลดการผลิตลงและหาแหล่งน้ำจืดเพิ่มเติม

ด้านประธานหอการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการกำหนดเขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อเป็นรองรับการขับเคลื่อนศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี ซึ่งการบริหารจัดการคุณภาพน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภคนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวทางการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

จึงขอเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่โรงกรองน้ำสวนสน ถ.สุวินทวงศ์ ฉะเชิงเทรา และเยี่ยมชมแหล่งน้ำดิบคลองท่าไข่ เพื่อรับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำและกระบวนการผลิตน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงทรา เพื่อที่จะร่วมกันส่งสริมและพัฒนาให้การผลิตน้ำประปามีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่ “โครงการน้ำประปา คุณภาพดื่มได้จากก๊อก” รองรับโครงการ EECอย่างยั่งยืนต่อไป

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา