ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าฯแปดริ้วนำขบวนแห่หลวงโสธรทางน้ำเพื่อให้ประชาชนกราบสักการะ จอดท่าแรกพระสวดชยันโตรับขบวนแห่

ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำเริ่มวันแรก ซึ่งขบวนแห่ทางน้ำ ถือประเพณีของชาวแปดริ้ว ที่จัดต่อเนื่องมากว่า 100 ปี ล่องไปตามแม่น้ำบางปะกง ให้ประชาชนสองฟากฝั่งแม่น้ำ ได้กราบสักการะบูชาองค์หลวงพ่อโสธร เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นเวลา 2 วัน

 

วันนี้ 30 ต.ค.2563 ที่บริเวณริมท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนกราบสักการะเพื่อทำพิธีลั่นฆ้องถือเป็นฤกษงามยามดี ทำพิธีปลรอยขบวนเรือแห่องค์หลวงพ่อโสธรทางน้ำ ประจำปี 2563 โดยมี พระราชภาวนาพิธาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มพลังงานบริสุทธ์ นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครง การจัดตั้งนิคมอุตสา หกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ หัวหน้าส่วนราช การภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี จำนวนมากสำหรับปีนี้ ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 และวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยในวันแรก ขบวนแห่อัญเชิญหลวงพ่อโสธรจะล่องไปตามลำน้ำบางปะกง ผ่านอำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางปะกง ในวันที่สองขบวนเรือแห่อัญเชิญหลวงพ่อโสธร เคลื่อนขบวนออกจากท่าน้ำวัดโสธร ล่องไปทางวัดจุกเฌอ อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบางคล้า


ทั้งนี้ ประเพณีการแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม นับเป็นเวลากว่า 100 ปี ถือเป็นประเพณีของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ประชาชนรอคอยขบวนองค์หลวงพ่อโสธรผ่านทางน้ำ โดยทุกอำเภอได้ตกแต่งเรืออย่างสวยงามเข้าร่วมขบวนแห่ไปตามลำน้ำบางปะกง เพื่อให้ประชาชนสองฝั่งแม่น้ำได้มีโอกาสสักการบูชาองค์หลวงพ่อโสธร ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาสักการะส่วนจุดที่จอดเรือก็จะมีประชาชนมารอเพื่อกราบไหว้ปิดทองหลวงพ่อโสธรขณะที่ท่าน้ำหน้าวัดสนามจันทร์หลวงพ่อมหาวิทยา เจ้าอาวาสวัดสนามจันทร์อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์นำคณะสงฆ์สวดชยันโตรับขบวนแห่องค์หลวงพ่อโสธร โดยมี ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนร่วมรับขบวนเป็นจำนวนมาก

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา