ฉะเชิงเทรา – หัวหน้าอุทยานจัดชุดปฏิบัติการเผ้าระวังและผลักดันช้างป่าเขาอ่างฤาไนย.

ฉะเชิงเทรา – หัวหน้าอุทยานจัดชุดปฏิบัติการเผ้าระวังและผลักดันช้างป่าเขาอ่างฤาไนย.

 

วันนี้ 30 สิงหาคม 2563 นายเอนก. วงษ์ศาหัวหน้าชุดปฏิบ้ติการเผ้าระวังและผลักดันช้างป่าเขาอ่างฤาไนยเปิดเผิยว่าใด้มีการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมงโดยแบ่งกำลังเป็นชุดๆที่1ชุดเฝ้าระวัง และแก้ไข ปัญหา ช้างป่าอ.ท่าตะเกียบ,อ.สนามชัยเขต ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,และอาสาช้างป่า บ้านหนองปรือกันยาง ม.5 ต.ท่าตะเกียบผู้ใหญ่บ้านและอาสาช้างป่า บ้านอ่างเตย ม.9 ต.ท่าตะเกียบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,และอาสาช้างป่า บ้านคลองมะหาด ม.14 ต.ท่าตะเกียบผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,

และอาสาช้างป่า บ้านโปร่งเกตุ ม.12 ต.ท่ากระดาน อาสาช้างป่า บ้านหินแร่ ต.ท่ากระดาน อาสาช้างป่า บ้านโปร่งเจริญ ต.ท่ากระดาน. โดยใด้เริ่มปฏิบัติกาตั่งแต่วันที่ 29 สิงหาคม63เวลา15.00 น.เป็นต้นมาโดยได้ร่วมกันออกลาดตะเวณผลักดันช้างป่าจากป่าโปร่ง บ้านอ่างเตย ม.9 ต.ท่าตะเกียบที่พิ กัด 47P0785222E1498797N ช้างป่าเคลื่อนตัวไปทางบ้านหนองไอ้เข้ บ้านอ่างเตย ม.9 ต.ท่าตะเกียบ. ที่พิกัด47P0786053E1500085N ได้ทำการผลักดัน. ต่อ. โดยช้างป่าเคลื่อนตัว ไป. ทางสวนมะม่วง บ้านหนองปรือกันยาง ม.5 ต.ท่าตะเกียบ. ที่พิกัด 47P0787581E1500875N. ได้ติดตามร่องรอยของ ช้างป่าไปทางประตูคลองส่งน้ำ บ้านหนองปรือกันยาง ม.5 ต.ท่าตะเกียบ


พิกัด47P0787820E1500817N. ได้ทำการติดตาม ผลักดันต่อ. ช้างป่าเคลื่อน ตัวไปทางคลอง2 บ้านหนองปรือกันยาง ม.5 ต.ท่าตะเกียบ. พิกัด 47P0789707E1500903N. ได้ทำการติดตาม. ผลักดันต่อ. ช้างป่าหากิน และเข้าพักอาศัยบริเวณเขาแหลม บ้านอ่างเสือดำ ม.7 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ ที่พิกัด 47P0792216E1499172N ช้างป่าประมาณ 60ตัว ชุดที่2 ชุดเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาช้างป่าอ.ท่าตะเกียบ,อ.สนามชัยเขต ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,และอาสาช้างป่า บ้านห้วยกบ ม.15 ต.คู้ยายหมี อ.สนามขัยเขต

ในช่วง เวลา16.00น. ได้เฝ้าระวังอยู่บริเวณประตูส่งน้ำ(ประตู10) บ้านห้วยกบ ม.15 ต.คู้ยายหมี อ.สนามขัยเขตที่พิกัด 47P0776916E1499794N. ช้างป่าออกหากินนาข้าวบริเวณบ้านห้วยกบ ม.12 ต.คู้ยายหมี อ.สนามขัยเขตที่พิกัด 47P0775869E1500634N. ช้างป่าเข้าพักอาศัยบริเวณสวนป่าลาดกระทิง ม.5 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขตที่พิกัด 47P0774974E1499391N. ช้างป่าจำนวน 5 ตัวได้เฝ้าระวังในพื้นที่หากินอยู่และเจ้าหน้าที่คอยเผ้าระวังและคอยสังเกตุพฤติกรรมของช้างด้วยหัวหน้าอุทยานกล่าว


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ รายงาน