ปทุมธานี-พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ รับตราสัญลักษณ์ SHA สัญลักษณ์ของความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว

ปทุมธานี-พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ รับตราสัญลักษณ์ SHA สัญลักษณ์ของความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว

 


นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า“ภายหลังรัฐบาลมีนโยบายผ่อนคลายเกี่ยวกับมาตรการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ลดลง โดยทางรัฐบาลประกาศให้สถานประกอบการสามารถเปิดกิจการภายไต้มาตรการการควบคุมและป้องกันโรคฯ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) นั้น

ทางสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จึงพร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา ซึ่งเปิดให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งในโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom farm โดยคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสอดรับกับพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคแบบ New Normal”นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ด้วยพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ตระหนักถึงความปลอดภัย ของผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกจึงได้มีการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับการผ่อนคลายของภาครัฐ

 

พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของภาครัฐเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ด้านนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว รหัส C0067 การันตีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่นักท่องเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ และเป็นตราสัญลักษณ์ที่สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการให้บริการแก่ประชาชน”ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัยกรมสนับ


สนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย


แม้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ยังคงตระหนักถึงความปลอดภัยของ ผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะได้มาเรียนรู้ ท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างปลอดภัยและสบายใจชมนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ร้านกินอยู่ดี บริเวณ MADO Pavilion สนุกเพลิดเพลินท่องเที่ยวและเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตรที่เป็นรูปธรรมในโซนสืบสาน รักษา ต่อยอด wisdom farm เดินชมทุ่งนาอินทรีย์บนสะพานไม้ไผ่ ดอกบัวหลากหลายสายพันธุ์ ดื่มด่ำกับกาแฟอินทรีย์และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที wisdom café
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนครเดิม) ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี หรือทาง www.wisdomking.or.th Line ID:@wisdomkingfan ทาง Facebook : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม พระเกียรติฯ