ตราด/อําเภอคลองใหญ่ จัดนำข้าราชการ เข้าร่วมพิธีปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน (ชมคลิป)

ตราด/อําเภอคลองใหญ่ จัดนำข้าราชการ เข้าร่วมพิธีปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

พร้อมร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

 

วันที่ 28 ก.ค. 63. นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นำข้าราชการ ร่วมพิธีปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งอําเภอคลองใหญ่ได้จัดที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

สำหรับการพิธีปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 อําเภอคลองใหญ่จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันหลักของชาติ และร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย

จากนั้นหลังเสร็จพิธีช่วงเช้า นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ได้นําข้าราชการและหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่หน้าบรมรูป รัชกาลที่ 5 ณ.ที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ นอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรชาวไทย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก