จันทบุรี-สมาชิกวุฒิ ลงพื้นที่จันทบุรี ติดตามความคืบหน้าโครงการแหล่งน้ำ EEC พร้อมพบประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืน (ชมคลิป)

จันทบุรี-สมาชิกวุฒิ ลงพื้นที่จันทบุรี ติดตามความคืบหน้าโครงการแหล่งน้ำ EEC พร้อมพบประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืน

 

 

วันนี้ ( 23 ก.ค.63 ) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการคนที่ 1 พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบปะและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีในประเด็นต่างๆประกอบด้วยประเด็นการพัฒนาพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว ปัญหาอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ปัญหาช้างป่า และประเด็นปัญหาความต้องการของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยติดเตียง /ผู้สูงอายุและโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงผึ้งบ้านคลองใหญ่ไทย/

โอกาสนี้คณะวุฒิสภาได้มอบถุงยังชีพและข้าวสารจำนวน 100 ชุดให้กับประชาชนตำบลขุนซ่องที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากนั้นคณะกรรมการร่วมพูดคุยกับกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งบ้านของยายไทยหมู่ 18 ตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลี้ยงผึ้งของชุมชน จากนั้นในช่วงบ่ายคณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางไปเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว เพื่อศึกษาและติดตามการดำเนินงานการก่อสร้าง ซึ่งอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว เป็น 1 ใน 4 ของสี่อ่างของลุ่มน้ำวังโตนดที่จะเสริมสภาพความมั่นคงทางน้ำและเศรษฐกิจ EEC


ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังมารวบรวมแยกแยะประเด็นความต้องการที่ชาวบ้านต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยเหลือเพื่อดำเนินการต่อตามอำนาจ หน้าที่ของวุฒิสภาพร้อมทั้งนำมาเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าถึง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก