เหมืองทองนำนักเรียนมาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

เหมืองทองนำนักเรียนมาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

 

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)ได้นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 40 คน จากโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร นำโดยว่าที่ร้อยตรีศรัณยู เมฆอรุณกมลนาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มาศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะการปลูกผักแบบอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมี สถานที่ที่มาศึกษาดูงานคือสมานฟาร์มของคุณลุงสมาน หลวงจันทร์ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 143 หมู่ที่ 6 บ้านเนินมะค่า ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

ได้ทำการสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน การเพาะเมล็ดพันธุ์พืช การเตรียมดินปลูกผัก การปลูกผักลอยฟ้าโดยใช้แคร่พร้อมดินและปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นเอง การปลูกผักเกษตรอินทรีย์ ที่สมานฟาร์มนี้พืชผักทั้งหมดที่ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเจริญเติบโตที่รวดเร็วสมบูรณ์ ให้ผลผลิตดี ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตแล้วนั้น สิ่งสำคัญคือผู้บริโภคได้ทานพืชผักสวนครัวอย่างปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้างและมีลูกค้ามาสั่งจองสินค้าจนผลิตไม่ทันความต้องการ


หลังจากนั้นได้พาไปเยี่ยมชมการปลูกอินทผลัม ที่สวนภูชมจันทร์ของอาจารย์วรรณคำ เนตรแสงสี ที่ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่และที่เป็นความต้องการของตลาด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนวางแผนอาชีพในอนาคตว่าการปลูกอินทผลัมสามารถสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวหากเราเรียนรู้และศึกษาอย่างจริงจัง


ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู เมฆอรุณกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯได้เปิดเผยว่า “ นักเรียนได้มาศึกษาดูงานในวันนี้เป็นการเรียนรู้นอกสถานที่จากวิชาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนได้มีความรู้เรื่องการปลูกผักแบบไม่ใช่สารเคมี การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการบำรุงดินสามารถเพิ่มผลิตได้ และทุกคนและครอบครัวจะได้บริโภคพืชผักที่ปลอดภัย สุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรง ในส่วนทางโรงเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปปรับใช้ในแปลงเกษตรของโรงเรียนเพื่อจะได้ให้นักเรียนมีพืชผักที่ปลอดภัยไว้รับประทานต่อไป ต้องขอขอบคุณเหมืองทองอัคราด้วยที่มอบสิ่งดีๆให้กับโรงเรียนรอบเหมืองทองเสมอครับ “

ยุทธ ศรีทองสุข ภาพ/ข่าว