สวนนงนุชพัทยาเนรมิตสวนมิตรภาพในสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำราชอาณาจักรไทย Friendship Garden สวนที่ 9 สร้างสัญลักษณ์มิตรประเทศที่ยาวนาน (ชมคลิป)

สวนนงนุชพัทยาเนรมิตสวนมิตรภาพในสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำราชอาณาจักรไทย Friendship Garden สวนที่ 9 สร้างสัญลักษณ์มิตรประเทศที่ยาวนาน

 

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้นำทีมจัดสวนมากกว่า 100 คน เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนมิตรภาพสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย ( Friendship Garden )78 ถนน ทรัพย์ แขวง สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่าง ไทย – รัสเชีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ โดยมี Mr.เยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับทางสวนนงนุชพัทยา


นายกัมพล ตันสัจจา กล่าวว่า ไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย มีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนาน วันนี้ทางสวนนงนุชพัทยา จึงเข้าเนรมิตสวนแห่งมิตรภาพ ให้เกิดความเป็นสง่าสวยงาม และเป็นพยานแห่งมิตรภาพฉันพี่น้อง ที่จะเจริญเติบโตและมั่นคง ดั่งต้นไม้ที่ปลูกขึ้นทุกต้นในสถานที่แห่งนี้ ทั้งนี้สวนนงนุชพัทยา ได้นำอุปกรณ์และนักจัดสวน นำต้นไม้นับพันต้น เข้าปรับภูมิทัศน์ สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแนวคิด Friendship Garden สวนนี้เป็นสวนที่ 9 ที่เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง 2 ประเทศ ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนาน


ทางท่านเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทย และสวนนงนุชพัทยา แทนชาวสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เนรมิตสวนมิตรภาพแห่งนี้ ให้เป็นตัวแทนความสัมพันธ์ไมตรี และเกิดความร่มเย็นสวยงาม ขึ้นภายในสถานทูตฯ ให้มีความร่มรื่นและงดงาม


สำหรับสวนนงนุชได้จัดสวน Friendship Garden สวนนี้เป็นสวนที่ 9 โดยได้จัดสวน Friendship Garden มาแล้ว 9 สวน 9 สถานฑูต ได้แก่ สถานทูตอินโดนีเชีย,สถานทูตภูฎาน,สถานทูตปากีสถาน,สถานทูตฝรั่งเศส,สถานทูตลาว,สถานทูตเนปาล,สถานทูตกัมพูชา,สถานทูตเมียนมา , และสถานทูตรัสเชีย