ชลบุรี-จิตอาสาอำเภอสัตหีบ ร่วมกิจกรรม เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนเขาชีจรรย์ (ชมคลิป)

ชลบุรี-จิตอาสาอำเภอสัตหีบ ร่วมกิจกรรม เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนเขาชีจรรย์

 

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 ก.ค.63 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยร่วมกับเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเขาชีจรรย์ พื้นที่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นับเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย ที่ทรงมีพระราชกรณีกิจที่สำคัญตลอดรัชกาลของพระองค์ ทั้งด้านการทหาร วรรณคดี และการทูต โดยเฉพาะการส่งคณะราชทูตไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศษ ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ได้มาชุมนุมกันในการทำความดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและถนนสายหลัก บริเวณหน้าโรงเรียนเขาชีจรรย์

 

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก รายงาน