ฉะเชิงเทรา-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าบางปะกง จัดพิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19)

ฉะเชิงเทรา-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าบางปะกง จัดพิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19)

 

 


ภายใต้โครงการ EGAT Care Back to School เชิญโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง กว่า 22 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุมสมภพภูติโยธิน อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าบางปะกง ในช่วงเช้าของวัน วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยโรงไฟฟ้าบางปะกง จัดพิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19(Covid-19) ให้แก่ โรงเรียนต่างๆจำนวน 22 โรงเรียน ที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่ของโรงไฟฟ้า ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าว

มีนายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกงเป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีการได้เริ่มขึ้นโดยนายยงยุทธ ปรีชม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง ในฐานะผู้แทนของ กฟผ. ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม จากนั้น นายอำเภอบางปะกง ได้กล่าวเปิดกิจกรรม ต่อด้วยการรับชมวีดีทัศน์สรุปกิจกรรมการสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการตลอดชุมชน ที่โรงไฟฟ้าบางปะกงได้ให้การสนับสนุน ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) ในช่วงที่ผ่านมา

 

ต่อจากนั้น นายอำเภอบางปะกง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง ตลอดจน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้ร่วมกันส่งมอบมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19(Covid-19) ให้แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ สำหรับโครงการ EGAT Care Back to School ในส่วนของโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นหนึ่งในแผนงานของ กฟผ. เพื่อหยุดการแพร่ระบาดรอบ 2 หลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายโดย กฟผ. เตรียมให้การดูแลนักเรียนในพื้นที่ โดยรอบที่ตั้งของโรงไฟฟ้าบางปะกง ตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน ปี 2563 เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

 

โดยจัดมอบหน้ากากอนามัย เจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. , เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ, และสบู่เหลวล้างมือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ กฟผ. ให้การสนับสนุน โดยมอบให้กับโรงเรียนจำนวนมากกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมนักเรียน และบุคลากรรวม จำนวนมากกว่า 200,000 คน โดยกำหนดจะส่งมอบ ให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศทั้งนี้ โครงการ EGAT Care Back to School เป็นส่วนหนึ่ง ในการรณรงค์ ให้คนไทยยึดแนวปฏิบัติในการดูแลตนเองและส่วนรวม เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซ้ำอีก โดย กฟผ. พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และจะขอเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา