เชียงใหม่-ตำรวจภูธรภาค 5“ขอบคุณตำรวจ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ” แจกถุงยังชีพตำรวจ (ชมคลิป)

เชียงใหม่-ตำรวจภูธรภาค 5“ขอบคุณตำรวจ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ” แจกถุงยังชีพตำรวจ

 

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีนโยบายในการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระ ทางด้านการเงินแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 จึงจัดทำโครงการ “ ขอบคุณตำรวจ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ” ขึ้น

ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัด จัดกิจกรรม“ ขอบคุณตำรวจ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ” ภายใต้ 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่กิจกรรมแจกถุงยังชีพ กิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ ผ่านโครงการตำรวจพันธุ์ดี “ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ” และ กิจกรรมมอบทุนศึกษาแก่บุตรธิดาของตำรวจ โดยทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ

ตำรวจภูธรภาค ๕ ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แจกถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด (บก.อก.ภ.5 และ บก.สส.ภ.5 จำนวน 200 ชุด และ ภ.จว.เชียงใหม่ 200 ชุด) ณ ลานสโมสรอินทนนท์ ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยในวันและเวลาเดียวกัน หน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำนวน 200 ชุด, ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำนวน 105 ชุด, ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน 120 ชุด ,ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา 120 ชุด, ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ จำนวน 135 ชุด, ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 100 ชุด และตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 130 ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,310 ชุด

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่าตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ทำการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ข้าราชการตำรวจ เนื่องจากสถานการณ์


การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019 หรือ COVID- 19 ซึ่งในการนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน แบ่งเบาภาระรวมทั้งขอบคุณการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเวลาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ข้าราชการตำรวจและขอขอบคุณในการปฏบัติภารกิจดูแลประชาชนช่วงสถานการณ์ โควิด 19


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่