ตาก – กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดออกเยี่ยมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น ในพื้นที่

ตาก – กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดออกเยี่ยมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น ในพื้นที่

 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์  เชียรธานรักษ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด  เจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชรบ. ออกเยี่ยมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น ในพื้นที่อำเภอแม่สอด  พร้อมมอบข้าวสาร และ หน้ากากอนามัย  แอลกอฮอล์น้ำ เพื่อให้ผู้พิการทางการมองเห็นและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้ใช้ในช่วงที่โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) กำลังระบาด

โดยได้เดินทางไปมอบในพื้นที่ตำบลมหาวัน  จำนวน 23 ราย ,ตำบลแม่กาษา จำนวน 20 ราย,ตำบลแม่ตาว 1 ราย,เทศบาลตำบลท่าสายลวด 9 รายและเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 23 รายด้วยกัน   ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13  ซึ่งการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและผู้ที่ได้รับมอบถุงยังชีพต่างมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปที่จุดเรียนรู้แปลงปลูกพืชผักสวนครัวอำเภอแม่สอดเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ปลูกผักสวนครัว “แม่สอด90วันสร้างสรรค์วิถีชีวิต คนพอเพียงที่เพียงพอ อยู่บ้านปลูกผัก ปลูกรักหยุดเชื้อเพื่อชาติ”  และได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค ใส่ตู้ปันสุข ณ.ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าอีกด้วย

//////////////////

ภาพ/ ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน จ.ตาก