ปทุมธานี-พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณะ อุโบสถ ณ วัดทัพทันวัฒนาราม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (ชมคลิป)

ปทุมธานี-พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณะ อุโบสถ ณ วัดทัพทันวัฒนาราม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดทัพทันวัฒนาราม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ในวันนี้ พลตำรวจโท ดร.ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บัญชาการสำนักงานจเรตำรวจ จะมาเป็นประธานทอดผ้าป่า สามัคคีบูรณะอุโบสถ ที่บ้านเกิดของท่าน
พร้อมด้วย แพทย์หญิงจิรทัศน์ พานิชอัตรา ที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ

นายพัฒนา กันอำพล ประธาน กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรสามโคก
ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ รอง ประธาน กต.ตร.(ไร้พรมแดน) นางกฤษณา ศิริพัฒน์ ประธาน กต.ตร.(ไร้พรมแดน) คณะ กต.ตร.สถานีตำรวจทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี และคณะกตตร.(ไร้พรมแดน)เข้าร่วมพิธี ด้านนายพัฒนา กันอำพล ประธาน กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรสามโคก ได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อว่าวันนี้ได้มาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณะอุโบสถ ณ วัดทัพทันวัฒนาราม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

พร้อมด้วยท่าน ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ รองประธาน กต.ตร. (ไร้พรมแดน)และคณะ กตตร.(ไร้พรมแดน) โดยได้เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 06.30 น ถึงที่สถานีตำรวจภูธรทัพทัน เมื่อเวลา 09.00 น.โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมการยรรยาน การป้องกัน โควิด-19
การรณรงค์ เตือนตัว-เตือนกัน ป้องกัน เชื้อไวรัสโรคโคโรน่า 2019 โควิด-19 ที่สถานีตำรวจภูธรทัพทัน และต่อมาได้เดินรณรงค์ไปที่ตลาดและชุมชนในอำเภอทัพทันเพื่อให้ประชาชนได้ตื่นตัวให้รู้ในการป้องกัน เชื้อไวรัส โควิด-19 และได้นำสติ๊กเกอร์ไปแจกให้กับร้านค้าและพี่น้องประชาชนในตลาดทัพทัน อีกด้วย

หลังจากเสร็จสิ้นการภาคเช้าและภาคบ่ายได้มาร่วม เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณะอุโบสถ
ณ วัดทัพทันวัฒนาราม โดยมีท่านพลตำรวจโท ดร.ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บัญชาการ สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ และท่านแพทย์หญิงจิรทัศน์ พานิชอัตรา ที่ปรึกษา สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ที่มาร่วมเป็นประธาน เจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในวันนี้ โดยยอดผ้าป่าสามัคคีที่ได้ร่วมทอดถวายวัดทัพทันวัฒนาราม เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท(หนึ่งล้านหกแสนบาท) เพื่อจะนำไปบูรณะอุโบสถต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน