มุกดาหารปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน (ชมคลิป)

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #มุกดาหารปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่แหล่งน้ำชุมชน “หนองแอก” บ้านหนองแอก หมู่ที่ 5 ตำบลบางทรายใหญ่ อำแกอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานประมงจังหวัดมุกดหาร ได้ดำเนินการโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการพื้นฟู เยียวยาเกษรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและ

อุทกภัยปี 2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวนทั้งสิ้น 49 แห่ง เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุกทกภัยและเพิ่มศักยภาพในชุมชนในด้านผลผลิตสัตว์น้ำมูลค่าสูง โดยในวันที่ 29 พ.ค. 63 นี้ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงในแหล่งน้ำชุมชน “หนองแอก” บ้านหนองแอก หมู่ที่ 5 ตำบลบางทรายใหญ่ อำแกอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น 200,000 ตัว

ด้าน นายเหวียง อุทาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ประมงจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับประมงอำเภอเมืองมุกดาหาร และชาวบ้านบ้านหนองแอก หมู่ที่ 5 ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงในแหล่งน้ำชุมชน “หนองแอก” เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ซึ่งคาดว่าช่วงเดือนเมษายน ปี 2564 จะสามารถให้ชาวบ้านลงจับเป็นอาหารได้

นายเหวียง กล่าวต่อว่า ชาวบ้านหนองแอก ส่วนมากประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก และส่วนหนึ่งประกอบอาชีพรับจ้างตามบริษัท ห้างร้านต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชาวบ้านหลายคนได้รับผลกระทบเนื่องจากในพื้นที่ไม่มีการจ้างงาน ซึ่งเป็นช่วงหลังจากสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวด้วย ที่ผ่านมาทางอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้ส่งหน่วยงานพัฒนาชุมชน เข้ามาส่งเสริมฝึกอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสร้างรายได้ในครัวเรือน ลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.


******************************************
ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777