ประจวบฯ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทบทวนคำสั่งและการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เตรียมพร้อมรองรับกรณี ศบค.ผ่อนปรนมาตรการในระยะที่3

ประจวบฯ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทบทวนคำสั่งและการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เตรียมพร้อมรองรับกรณี ศบค.ผ่อนปรนมาตรการในระยะที่3

 


เมื่อเวลา10.00น. ที่ห้องประชุมสิงขร ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.63 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังคงมียอดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม 17 ราย ผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้ป่วยทุกรายรักษาหายออกจากโรงพยาบาลแล้ว


โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณายกเลิกการตั้งด่านตรวจชุมชนเปลี่ยนมาเป็นการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจแนะนำการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการผ่อนปรนของภาครัฐซึ่งจะมีการพิจารณารายละเอียดการใช้จ่ายงบดำเนินการจากงบประมาณในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินการระบาดโรคโควิด 19 ส่วนการตั้งจุดตรวจคัดกรองบนถนนสายหลักจะคงเหลือไว้เพียง 1 จุดบนเส้นทางถนนเพชรเกษม ที่บริเวณบ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน ซึ่งจุดนี้จะใช้งบประมาณดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาทบทวนคำสั่งและการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ของจังหวัดเพื่อเตรียมพร้อมรองรับกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด 19 หรือ ศบค.มีมติให้ผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 3 รวมทั้งพิจารณาแนวทางการใช้งานแพลตฟอร์มไทยชนะสำหรับกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน ซึ่งปัจจุบันนอกจากการสแกนคิวอาร์ โค้ดแล้ว ศบค.ยังได้มีการจัดทำแอปพลิชั่นไทยชนะให้ประชาชนที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบแอนดรอยด์สามารถดาวน์โหลดใช้งานเพื่อใช้ในการติดตามควบคุมโรคโควิด 19 รวมทั้งตรวจสอบความหนาแน่นของผู้เข้าใช้บริการในห้างร้านต่างๆ


นายนิพล ทองเก่า หัวหน้าศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781