อยุธยา – ผบ.ศตก. ขอเข้าพบพ่อเมืองอยุธยา เพื่อหารือการปฏิบัติและเตรียมการสนับสนุนความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยุธยา – ผบ.ศตก. ขอเข้าพบพ่อเมืองอยุธยา เพื่อหารือการปฏิบัติและเตรียมการสนับสนุนความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เมื่อเวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการหารือร่วมกับ พลโท ไตรเทพ ศรีพันธ์วงศ์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล/ผู้บัญชาการหน่วยป้องปรามและตอบโต้สถานการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 นาย เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติและเตรียมการสนับสนุนความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พันเอก เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือที่ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#สุจินดา  อุ่นขาว  รายงาน