ฉะเชิงเทรา-มอบอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบ

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ทำพิธีส่งมอบ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบ (Negative pressure) ให้แก่ โรงพยาบาลด่านขุนทด และ โรงพยาบาลพุทธโสธร นำไปใช้ เพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน

วันนี้ ( 14 พ.ค. 63 ) ที่ ห้องประชุมอาคารสีฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนคณะอาจารย์และผู้ที่เกี่ยว ร่วมในพิธีส่งมอบ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบ (Negative pressure) ให้แก่ โรงพยาบาลด่านขุนทด และ โรงพยาบาลพุทธโสธร

 


นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน หรือ COVD-19 ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยตัวย ซึ่งข้อมูล ณ วันที
14พฤษภาคม 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่รัฐบาลก็ยังคงรณรงศ์ให้ประชาชน เฝ้าระวังอย่าง เต็มที่ จากจุดเริ่มตันการคิดคันนวัตกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้ นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงทรา เป็นหัวทีมในการทำงาน พร้อมด้วยคณะ

จึงได้ทำการศึกษาและหาแนวทางแก้ไข พร้อมกับพัฒนารูปแบบใหม่โดยแบ่งหน้าที่การทำงาน ดังนี้ ออกแบบขนาดถุงคลุมผู้ปวย และกระบวนการเย็บ ออกแบบโครงสร้างเตียงเคลื่อนย้าย ออกแบบระบบดูดอากาศ จนได้รูปแบบ Prototype ของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา และนำกลับไปทดสอบกับ ทีมแพทย์ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 จนผลออกมาเป็นที่น่าพอใจโดยในวันนี้จึงทำการส่งมอบอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลด่านขุนหด ซึ่งในชุดประกอบด้วย ถุงคลุมเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย 2ถุง เตียงพร้อมอุปกรณ์เคลื่อนย้ายแบบแรงดันลบ จำนวน 1 เตียง มูลค่า 59,865 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด-19

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา