นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ผู้ยากจน ในพื้นที่ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ผู้ยากจน ในพื้นที่ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก

 

ที่อาคารรื่นอรุณ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ในพื้นที่ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอเมืองสุไหงโก-ลก นางสุชาดาพันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยกำลังในพื้นที่ เข้าร่วม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 40 ชุด


โดยจังหวัดนราธิวาสได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ผู้ยากจน หมู่บ้านละ 5 คน จำนวน 13 อำเภอ 591 หมู่บ้าน รวม 2,955 ชุด สำหรับอำเภอสุไหงโก-ลกได้รับการจัดสรร จำนวน 95 ถุง (19 หมู่บ้าน) ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านได้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่มีความยากจนที่สุดของหมู่บ้านมาให้อำเภอส่งรายชื่อให้กับจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือ


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน ได้ให้ประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ประมาณ 170,000 คน มีการคัดกรองเหลือ 140,000 คน ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วประมาณ 120,000 คน รวมทั้งจังหวัดนราธิวาสได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในครั้งนี้ด้วย พร้อมให้กำลังใจแก่ประชาชนซึ่งจะมีการช่วยเหลือเป็นระยะ ขอให้มีความอดทนเพื่อผ่านพ้นวิกฤตทางนี้ไปด้วยกัน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส