ลำพูน-กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ช่วยเหลือแจกจ่ายข้าวสารและไข่ไก่แก่ผู้สูงอายุ

ลำพูน-กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ช่วยเหลือแจกจ่ายข้าวสารและไข่ไก่แก่ผู้สูงอายุ

 

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 63. พ.อ. โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) พร้อมจนท.ทต.หนองช้างคืน ลงพื้นที่ช่วยเหลือแจกจ่ายข้าวสารและไข่ไก่ แก่ ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โดยได้ทำการแจกจ่ายให้แก่ ผู้สูงอายุฯ จำนวน 10 ราย พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ให้กำลังใจในการร่วมก้าวข้ามสถานการณ์โควิด-19 และได้พบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจกับ ผู้ดูแล, กำนัน/ผญบ. ในเรื่องของการป้องกันโรคและปลูกฝังการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ซึ่งร่างกายมีภูมิคุ้มกันน้อย ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และการดูแลต้องปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร


________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
ภาพนิ่ง : กอ.รมน.จังหวัดลำพูน