อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดโครงการพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเ

Read more

ฉะเชิงเทรา-อบจ.ฉะเชิงเทรามอบเงินอุดหนุนการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 3.5 ล้าน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษออนไลน์

ฉะเชิงเทรา-อบจ.ฉะเชิ

Read more

ฉะเชิงเทรา-บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมแนะนำแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”วิธีการดาวน์โหลดให้แก่ อสม. และเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจ

ฉะเชิงเทรา-บลูเทค ซิ

Read more

กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมปฐมนิเทศกำลังพลก่อนการปฎิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน สร้างความปรองดอง ความสัมพันธ์ที่ดี เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิง

Read more