กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา วางแผนและอำนวยการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิง

Read more

ฉะเชิงเทรา-รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2563

ฉะเชิงเทรา-รองเลขาธิ

Read more

“สุชาติ” รมว.แรงงาน มอบนโยบายประกันสังคมครบรอบ 30 ปี พร้อมขับเคลื่อนงานก้าวสู่ปีที่ 31 มุ่งเน้นช่วยเหลือ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

“สุชาติ” รมว.แรงงาน

Read more