สมุทรปราการ-รองผู้ว่าศิวพร แถลงข่าว เตรียมความพร้อมงานมหกรรมสินค้า OTOP ดัน! ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีสมุทรปราการ สู่สากล (ชมคลิป)

สมุทรปราการ-รองผู้ว่

Read more

สตูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำทุกภาคส่วน ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

สตูล ผู้ว่าราชการจัง

Read more

นายอำเภอบางปะกง นำพสกนิการทุกหมู่เหล่า ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

นายอำเภอบางปะกง นำพส

Read more

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖8 พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖3

กรมการศาสนา กระทรวงว

Read more

จันทบุรี-ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน นำประชาชน พุทธศาสนิกชน เททองหล่อรูปเหมือน พระครูอาทรกิตติคุณ (อ๋วน) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระบาป ต.คลองนารายณ์ จ.จันทบุรี

จันทบุรี-ผู้บัญชาการ

Read more