ลำพูน – ผู้ว่าลำพูนมอบวัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ลำพูน – ผู้ว่า

Read more

ศอ.บต.หารือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เตรียมจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและการรับรู้แก่นักศึกษาไทยในต่างประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ (SBPAC Ambassador Network) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการแก้ปัญหาและพัฒนาชายแดนใต้

ศอ.บต.หารือสถาบันการ

Read more

ชลบุรี-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี นำสื่อมวลชนจังหวัดชลบุรี เข้าดูความคืบหน้าของงบประมาณสำนักรัฐมนตรีในเรื่องการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และถนนคอนกรีตเสริมใยเหล็ก (ชมคลิป)

ชลบุรี-สำนักงานประชา

Read more

“อานนท์”ดึงอดีตประธาน นปช.ภาคตะวันตก จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนสร้างเครือข่ายหวังสร้างงานสร้างอาชีพลดความขัดแย้งสมานฉันท์สร้างพลังขับเคลื่อนพัฒนาประเทศช่วยรัฐบาล”บิ๊กตู่” ตามนโยบาย”รวมไทยสร้างชาติ”

“อานนท์”

Read more

อุบลราชธานี-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานในภูมิภาค ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

อุบลราชธานี-สำนักงาน

Read more

ผบ.ทบ.ระบุนโยบายดันทหารกองประจำการเป็นนักเรียนนายสิบสร้างแรงจูงใจให้คนอยากเป็นทหาร ส่วนการสอบนักเรียน ตรียมทหาร(ทบ.) ให้ดูแลต่อเนื่อง พร้อมย้ำกำลังพลเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการฝึก Lightning Forge 2020

ผบ.ทบ.ระบุนโยบายดันท

Read more