ฉะเชิงเทรา-นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ ช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ

ฉะเชิงเทรา-นายกสมาคม

Read more

ฉะเชิงเทรา-กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ขับเคลื่อนโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสรุปประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงลงสู่ระดับตำบลเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา-กอ.รมน.จั

Read more

ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรมจิตอาสา ”วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่า

Read more

ฉะเชิงเทรา-กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง น้อมสืบสานพระราชปณิธานงานของพ่อ  จัดงาน“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” และ นิทรรศการแนวทางการสร้างมูลค่าจากขยะอินทรีย์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดต้นทุนพลังงาน

ฉะเชิงเทรา-กฟผ. โรงไ

Read more

ผู้บริหาร บลูเทค ซิตี้ ร่วมงานทำบุญ เนื่องในวันทำบุญอายุวัฒนมงคล 59 ปี เจ้าอาวาสวัดเขาดินและวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่ โรงเรียนวัดเขาดิน เพื่อส่งเสริมการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้บริหาร บลูเทค ซิต

Read more

ฉะเชิงเทรา-คณะผู้ตรวจราชการรับฟังการบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา  การพัฒนาเมืองเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน รวมถึงผุ้สูงอายุ

ฉะเชิงเทรา-คณะผู้ตรว

Read more