โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอ้อยโรงงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอ้อยโรงงาน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายคำรณ คำมีมูล เกษตรอำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ มาติวงศ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน นายสมใจ ชมเชย นวส. ชำนาญการ นายวชิระ ฉิมเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางสาวอัจฉรา ม่วงสุข นวส.ปฏิบัติการ เกษตรอำเภอพยุหะคีรี ร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน ปีงบประมาณ 2560 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 ราย


กณต ทาทิพย์ รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com