คู่สมรสศาลยุติธรรมระดมทุนทรัพย์ เตรียมส่งมอบเงินบริจาคสถาบันบำราศนราดูร

คู่สมรสศาลยุติธรรมระดมทุนทรัพย์ เตรียมส่งมอบเงินบริจาคสถาบันบำราศนราดูร

 

นางกรทิชาต์ วัฒนพันธุ์ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า สมาชิกชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมมีความห่วงใยต่อสุขอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 เป็นอย่างยิ่ง เพื่อบรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคระบาดนี้ ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล

โดยการจัดกิจกรรมระดมทุนรับบริจาคเงินจากข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อนำไปสนับสนุนการจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และเป็นที่น่ายินดีเมื่อได้รับแจ้งว่า ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างตลอดจนนักศึกษาหลักสูตร บยส.ของศาลยุติธรรมมีความห่วงใยต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน และระดมทุนเข้ามายังชมรมอย่างต่อเนื่อง