ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ที่บ้านหนองออ ต.หนองค้า อ.พยุห์ ตามโครงการ เยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน

ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ที่บ้านหนองออ ต.หนองค้า อ.พยุห์ ตามโครงการ เยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และมอบของแก่คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง และให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2559 ที่บ้านหนองออ ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ตามโครงการ “เยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน” และกินข้าวแลงฮ่วมกัน (รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน) โดยมีนายสถิต วิทิตยนตรการ นายอำเภอพยุห์ และประชาชนในหมู่บ้านร่วมให้การต้อนรับ

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการ “เยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเวทีประชารัฐในการวิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อบูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรมสร้างรายได้และแก้ปัญหาของชุมชน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและราชการ ที่มีปัญหาตกเกณฑ์ จปฐ. อำเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 22 หมู่บ้าน


—————————
ฉัตรชัย พรหมมาศ/ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com