พัทลุงจัดแถลงข่าวการจัดงานสืบสานศิลป์ถิ่นโนรา หรือโนราโรงครูวัดท่าแค

พัทลุงจัดแถลงข่าวการจัดงานสืบสานศิลป์ถิ่นโนรา หรือโนราโรงครูวัดท่าแค ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม นี้

การแถลงข่าวงานสืบสานศิลป์ถิ่นโนราจังหวัดพัทลุงประจำปี 2560 หรืองานโนราโรงครูวัดท่าแค ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งนี้ จัดขึ้นที่โรงโนราโรงครู บริเวณวัดท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง มีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางศิริพร ทองทวี วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง นายเศรษฐา เพชรสงนายกเทศมนตรีตำบลท่าแค และเอกชัย ศรีวิชัย ตัวแทนศิลปินมโนราห์
โดยปีนี้ จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง และเทศบาลตำบลท่าแค ได้กำหนดจัดงาน สืบสานศิลป์ถิ่นโนราจังหวัดพัทลุง หรืองานโนราโรงครูวัดท่าแคขึ้น ในระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2560 ณ วัดท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพิธีกรรมและรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษครูโนรา ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานพิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามให้คงอยู่คู่กับชุมชนท้องถิ่น รวมการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีให้แพร่หลายในภูมิภาคอาเซียนต่อไป


กิจกรรมของงานปีนี้ ในวันที่ 3 พฤษภาคม จะมีกิจกรรมพิธีโนราตั้งบ้าน ตั้งเมือง และพิธีเปิดงาน ส่วนในวันที่ 4 พฤษภาคม จะมีพิธีเชิญครู บวงสรวงครู ผูกผ้าต้นโพธิ์ รำถวายศาล การแก้บน และพิธีเหยียบเสน การรำ 12 ท่า เป็นต้น ส่วนในวันที่ 5 พฤษภาคม จะมีกิจกรรมรำทั่วไป และวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 จะมีกิจกรรมพิธีแก้บน พิธีแก้บนพราน การรำคล้องหงส์ การจัดบทสิบสอง และการแทงเข้ ซึ่งเป็นพิธีกรรมเกี่ยวข้อกับการตัดเหมย สะเดาะเคราะห์กำราบสิ่งอัปมงคล เพื่อความเจริญวัฒนาของผู้เข้ามาร่วมงานและลูกหลานโนรา เป็นการสิ้นสุดงานโนราโรงครูประจำปี
สำหรับ โนรา หรือ มโนราห์ เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ มี 2 ลักษณะ คือ มโนราที่มีการแสดงเพื่อความบันเทิงทั่วไป กับอีกลักษณะคือมโนราโรงครู เป็นการแสดงเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์ที่เรียกว่าครูหมอโนรา ซึ่งเป็นบรรพบุรุษผู้สืบสายเลือดการแสดงที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นกับวัฒนธรรมของชาวภาคใต้ คือการยึดมั่นในความดีและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยความเชื่อว่าลูกหลานมโนราที่มีการบูชาครูอย่างถูกต้อง จะทำให้ชีวิตมีความรุ่งเรือง แต่หากทำผิดหรือไม่บูชาครู จะทำให้ชีวิตอับจน มีความเจ็บป่วยเป็นต้น ดังนั้นเมื่อขึ้นเดือน 6 ในช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ของทุกปี คณะมโนราและลูกหลานเชื้อสายมโนรา จะจัดกิจกรรม “ โนราโรงครู ”ขึ้นเพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อครูหมอโนรา และบรรพบุรุษ ซึ่งในจังหวัดพัทลุง มีมโนราที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมอยู่จำนวนมากหลายคณะ ที่มีชื่อเสียงชั้นบรมครู เช่น มโนราพุ่มเทวา หรือ ขุนอุปถัมภ์นรากร มโนรายก ชูบัว ศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงมโนรา เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com