มูลนิธิอนันตาและมหาวิทยาลัยยูนนานฯ บริจาคข้าว/อาหารให้กับมูลนิธิบ้านราชาวดี(หญิง)

มูลนิธิอนันตาและมหาวิทยาลัยยูนนานฯ บริจาคข้าว/อาหารให้กับมูลนิธิบ้านราชาวดี(หญิง)

 

วันที22/4/2563มูลนิธิอนันตา โดยคุณจันทรา ธนาวุฒิวศิน ประธานมูลนิธิฯพร้อมคณะและคุณ กฤษฎิ์ณิชา พนาราม เลขานุการมูลนิธิฯร่วมกับ ภาคีเครือข่าย นายวิชัย ธนาวุฒิวศิน ผู้บริหาร บจก อัลติเมท โลจิสติคส์ และ ศ. ดร. ซุยเหลย ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเลิฟ จำกัด รศ. ดร. กูจวิน ผู้ดูแลหลักสูตร มหาวิทยาลัยยูนนาน (ประเทศไทย)

ได้เข้ามอบ ข้าวสาร 500กิโล อาหารแห้งและผลไม้450กิโล ให้กับมูลนิธิบ้านราชาวดี หญิง ปากเกร็ด นนทบุรี โดย นางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ ประธานมูนิธิฯนาง จุฑามาศ คชาชีวกรรมการมูลนิธิฯ นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้ปกครองบ้านราชาวดี หญิง รับมอบของบริจาค จากมูลนิธิอนันตา

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม