“ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจเยี่ยมหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ”

“ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจเยี่ยมหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ”

 

 


เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ และหน่วยบิน UAV ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ

โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยบิน ๔๐๔๑ ซึ่งเป็นหน่วยบินแยกของกองบิน ๔ ที่ปฏิบัติภารกิจในการนำอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV ของกองทัพอากาศ ทำการสำรวจจุดความร้อน (hot spot) และบินลาดตระเวนตรวจสอบการลักลอบเผาป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยบิน UAV ของกองทัพบก ตั้งแต่ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๓

และตรวจเยี่ยมหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ ซึ่งมีเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ หรือ Alpha Jet สังกัดกองบิน ๒๓ อุดรธานี ปฏิบัติภารกิจในการยิงพลุสารซิลเวอร์ไอโอไดด์เพื่อยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ตั้งแต่ห้วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – ปัจจุบัน พร้อมทั้งร่วมหารือกับนายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจหน่วยบินฝนหลวงร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศและศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ


นอกจากนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เดินทางไปยังศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมหารือกับ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เกิดจากไฟป่าและการเผาป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ติดตามการปฏิบัติภารกิจร่วมกันของกองทัพอากาศกับจังหวัดเชียงใหม่ ในการยับยั้งและลดจำนวนการเกิดจุดความร้อนจากการเผาป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป้าหมายคือต้องทำการยับยั้งการเกิดไฟป่าให้ได้มากที่สุดภายในเดือนเมษายนนี้


ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม