“กองทัพอากาศ จัดครัวสนามเคลื่อนที่แจกอาหารพร้อมน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดอนเมือง เป็นวันที่ ๒”

“กองทัพอากาศ จัดครัวสนามเคลื่อนที่แจกอาหารพร้อมน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดอนเมือง เป็นวันที่ ๒”

 

 


วันนี้ (วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๑.๐๐ น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดครัวสนามเคลื่อนที่จากกรมพลาธิการทหารอากาศ ให้บริการอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดอนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นวันที่ ๒ โดยมี พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และ คุณศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่พี่น้องประชาชน ณ โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)

ในโอกาสนี้ เรืออากาศตรี วีรยุทธิ์ นานช้า หรือ บ่าววี ได้มาร่วมขับกล่อมบทเพลงเพื่อให้กำลังใจและผ่อนคลายความตึงเครียดให้แก่พี่น้องประชาชนด้วย


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๑๐ วัน โดยทำการแจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนวันละ ๓๐๐ ครัวเรือน ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ ประมาณ ๑,๓๐๐ คน หมุนเวียนใน ๔ ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ ชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ และชุมชนตาลคู่ โดยสำนักงานเขตดอนเมือง จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน และแจกคูปองให้กับผู้แทนแต่ละครอบครัวให้ออกมารับอาหารเพียงคนเดียวเท่านั้น โดยต้องเตรียมภาชนะส่วนตัวมาใส่อาหารกลับไปรับประทานที่บ้านตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว เมนูอาหารประกอบด้วย ข้าวสวย กับข้าว ๓ อย่าง และน้ำดื่ม


ทั้งนี้ กองทัพอากาศยังได้กำหนดให้ผู้แทนครอบครัวที่เข้ามารับแจกอาหาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คือต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าซึ่งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้กำหนดระยะห่างของการเข้าแถวรับอาหารตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด โดยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการแจกจ่ายอาหารในแต่ละวัน กองทัพอากาศยังได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดแจกจ่ายอาหารด้วย


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กองทัพอากาศได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก สำนักเขตดอนเมือง สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และขอเน้นย้ำว่า การแจกอาหารพร้อมน้ำดื่มครั้งนี้ ต้องการให้ประชาชนออกจากบ้านน้อยที่สุด และขอความร่วมมือให้นำบัตรคูปองที่ได้รับจากสำนักงานเขตดอนเมืองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับแจกอาหาร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม